OFERTA OGÓLNA

 

– Oferta

W ramach prowadzonej przeze mnie kancelarii świadczę pomoc prawną zarówno klientom indywidualnym, jak i przedsiębiorcom.

Oferta dla klientów indywidualnych dotyczy w szczególności postępowań karnych, cywilnych, rodzinnych oraz administracyjnych. Świadczę usługi również z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych.

Sprawy karne:

Advocatus non accusat. Podejmujemy się obrony w postępowaniu karnym.

W

udział w postępowaniu przygotowawczym oraz postępowaniu sądowym w charakterze obrońcy lub pełnomocnika pokrzywdzonego / oskarżyciela posiłkowego;

W

udział w poszczególnych czynnościach postępowania przygotowawczego;

W

sprawy o wykroczenia oraz wykroczenia skarbowe;

W

sprawy o przestępstwa oraz przestępstwa skarbowe;

W

obrona w postępowaniu wykonawczym (system dozoru elektronicznego, warunkowe przedterminowe zwolnienie, przerwa w odbywaniu kary, odroczenie wykonania kary)

Sprawy cywilne oraz rodzinne:

Reprezentujemy naszych Klientów w celu uzyskania możliwie najpełniejszej ochrony prawnej.

W

reprezentacja w postępowaniu sądowym

W

dochodzenie roszczeń pieniężnych na etapie przedprocesowym oraz w postępowaniu przed sądem, w tym szeroko rozumiane sprawy ubezpieczeniowe

W

sprawy o naruszenie posiadania

W

służebności

W

sprawy rodzinne (rozwody, podział majątku wspólnego, alimenty, władza rodzicielska, kontakty między rodzicami a dziećmi)

W

sprawy spadkowe (stwierdzenie nabycia spadku, dział spadku, zachowek)

W

sprawy konsumenckie

W

sporządzanie umów oraz opinii prawnych

Sprawy administracyjne:

Zastępujemy naszych Klientów w postępowaniach przed organami administracji publicznej oraz przed sądami administracyjnymi.   

W

reprezentacja w postępowaniu administracyjnym przed organami administracji publicznej oraz przed sądami administracyjnymi

Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych

Pomagamy naszym Klientom uregulować kwestie zawodowe.

W

reprezentacja w postępowaniu sądowym oraz w postępowaniu przed Zakładem Ubezpieczeń Społecznych

W

doradztwo w zakresie nawiązywania oraz rozwiązywania stosunku pracy

Oferta dla przedsiębiorców

Zapewniamy kompleksową obsługę prawną przedsiębiorców.

W

reprezentacja w postępowaniu sądowym

W

dochodzenie należności pieniężnych ze szczególnym uwzględnieniem szybszych postępowań (postępowanie upominawcze, postępowanie nakazowe)

W

pomoc przy tworzeniu spółek prawa handlowego, w tym doradztwo w zakresie optymalnych rozwiązań

W

rejestracja spółek oraz innych podmiotów we właściwym rejestrze

W

obsługa korporacyjna spółek prawa handlowego

W

- sporządzanie umów oraz opinii prawnych

Kontakt