SPECJALIZACJA

– Specializacja

W ramach prowadzonej kancelarii adwokackiej specjalizuję się w prawie imigracyjnym, akustyce budowlanej w aspekcie prawnym oraz sprawach ubezpieczeniowych. W związku z rozwojem kancelarii z całą pewnością zwiększy się zakres mojej specjalizacji, o czym znajdziecie Państwo informacje w tej zakładce oraz na moim blogu prawniczym.

 

W ramach pomocy prawnej z zakresu prawa imigracyjnego ofertę kieruję zarówno do cudzoziemców, jak również przedsiębiorców. Reprezentuję cudzoziemców w toku postępowań przed Wojewodą w sprawie uzyskania zezwolenia na pobyt czasowy (wszystkie ich rodzaje) oraz w postępowaniach prowadzonych przez Straż Graniczną. Z kolei przedsiębiorcom oferuję kompleksową pomoc w trakcie postępowań o wydanie zezwolenia na pracę dla cudzoziemców, a także w zakresie rejestracji oświadczeń o zamiarze powierzenia wykonywania pracy cudzoziemcowi.

Prawo Imigracyjne

W

udział w postępowaniu przygotowawczym oraz postępowaniu sądowym w charakterze obrońcy lub pełnomocnika pokrzywdzonego / oskarżyciela posiłkowego;

W

legalizacja pobytu cudzoziemców na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

W

postępowania administracyjne przed Wojewodą

W

postępowania administracyjne prowadzone przez Straż Graniczną

W kręgu moich zawodowych zainteresowań znajduje się także akustyka budowlana. Oferta w tym zakresie jest skierowana w szczególności do osób, które po zakupie nowej nieruchomości odczuwają dyskomfort w związku z przedostawaniem się hałasu do środka mieszkania bądź domu. Zazwyczaj jest to spowodowane nienależytym wygłuszeniem budynku przez dewelopera, co stanowi istotne naruszenie i uzasadnia podjęcie odpowiednich działań zmierzających do uzyskania ochrony prawnej.

Specjalizuję się również w sprawach ubezpieczeniowych, których celem jest przede wszystkim uzyskanie od podmiotu odpowiedzialnego za naprawienie szkody odszkodowania bądź zadośćuczynienia w odpowiedniej do okoliczności danej sprawy wysokości.

Współpraca